Lad os sammen skabe

Et Dragør i balance

Vi skal altid have en målsætning om, at vi vil være en attraktiv kommune med gode muligheder for børnepasning, skolegang, idræts- og fritidstilbud samt gode kulturtilbud og mulighed for naturskønne oplevelser, samt være en kommune, der giver ældre borgere en værdig alderdom. Et Dragør i balance.

Familiefar

Som far til tre piger i alderen 4, 7 og 9 år, så ligger skole- og børneområdet mig meget på sinde, hvorfor en stemme på mig vil betyde et ufravigeligt fokus på dette vigtige område.

Iværksætter

Jeg har et højt drive, er løsningsorienteret, innovativ, samtidig med at jeg har stor erfaring med at varetage flere interessenter. 

i

Politiske holdninger

Jeg er drevet af troen på det enkelte individs ret til et liv med stor frihed og stræben efter egen lykke, men med et forsat stort medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

Er du overhovedet klar over

– at kun 1 ud af de nuværende 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer har børn, som benytter Dragørs skoler og daginstitutioner. Dermed har de ikke den daglige kontakt og føling med hvad der rør sig på det område. Det finder jeg uhensigtsmæssigt. 

antal medlemmer

medlem har børn i skoler og institutioner i dragør

Ønsker du det ændret?

STEM PERSONLIGT – NR. 3 PÅ LISTEN FOR VENSTRE

Skoler & institutioner

Vidste du at i 2020 gennemførte man besparelser for +2. MIO. KR. på skoleområdet?

Samme år tilsluttede Dragør kommune sig FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, deriblandt verdensmål nr. 4 – Kvalitetsuddannelse. 

Er du forvirret? Det er jeg også, men nu skal jeg fortælle dig hvad jeg vil gøre ved det.

Miljø & klima

Vidste du at man i Dragør forsat ikke har udarbejdet og implementeret en ny klimaplan?

Sidste klimaplan er fra 2009 og dækker perioden 2010-2020. Vi skriver 2021 og man har forsat ikke afsluttet og evalueret på denne klimaplan. Hvilket betyder at man, modsat mange andre kommuner, forsat ikke har udarbejdet og implementeret en ny klimaplan for 2020-2030. 

Er du forvirret? Det er jeg også, men nu skal jeg fortælle dig hvad jeg vil gøre ved det.

Økonomi

Vidste du at man de sidste 3 år har haft budgetoverskridelser for over 30 mio. kr. alene på sundhed- og omsorgsområdet?

I de sidste mange årsregnskaber har årsagsforklaringen været at man bla. har haft ekstraordinære omkostninger til vikarer, og alligevel har man forsat ikke fået løst denne udfordring. 

Er du forvirret? Det er jeg også.