Et skoleområde i balance

Dragør er og skal altid være en attraktiv kommune at bosætte sig i. Derfor er det vigtigt, at der er muligheder for en ordentlig skolegang, da det er en af forudsætningerne for at trække borgere til kommunen.

Vi skal sikre tidssvarende anlæg og faciliteter, som prioriteres indenfor de økonomiske rammer.

Kun 1 ud af de nuværende 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer har børn som benytter Dragørs skoler og daginstitutioner. Dermed har de ikke den daglige kontakt og føling med hvad der rører sig på det område.

Vi skal understøtte initiativer til andre undervisningsformer og fastholde metodefriheden. Det er ikke politikerens opgave at detailstyre vores folkeskoler.

Vi skal fastholde og forbedre folkeskolerne som en attraktiv arbejdsplads for ansatte samt et godt sted at være for eleverne med opbakning fra forældrene.

Vi skal fokusere på styrkelse af undervisningen ved brug af digitale værktøjer og læringsredskaber herunder digital dannelse.

Vi skal prioritere specialområdet højt og hjælpe elever med særlige udfordringer i undervisningen, herunder være åbne for nye metoder i form af flerlærerordninger m.m., så rummeligheden ikke sker på bekostning af hele klassens udvikling. Det kræver, at vi tilfører de nødvendige ressourcer.

Man har i Dragør en strategi om at inkluderer flere børn med særlige behov. Men det kan kun lykkes til alle elevers bedste, hvis man sikrer den nødvendige økonomi til at understøtte denne strategi. Jeg vil ikke lægge stemmer til flere forringelser på skoleområdet, samtidig med at man inkluderer flere børn med særlige behov. Det er åbenlyst to forhold der er i modstrid med hinanden.

Som far til tre piger i alderen 4, 7 og 9 år, samt som medlem af Nordstrandskolens Skolebestyrelse, så ligger skole- og børneområdet mig meget på sinde, hvorfor en stemme på mig vil betyde et ufravigeligt fokus på dette vigtige område.

Inklutionsområdet – Dragørs skoler

i Dragør Kommune har man valgt en strategi om at inkluderer flere børn med særlige behov. Jeg skrev i mit læserbrev ”Skolerne i Dragør, hvor godt står det til?” (uge 39), at det kun kan lykkes til alle elevers bedste, hvis man sikrer den nødvendige økonomi til at...

Skolerne i Dragør, hvor godt står det til?

Dragørs skoler har igennem de sidste mange år levet en omtumlet hverdag, hvor det er gået fra fint til skidt og tilbage til det lidt bedre. Det faktum, at det er blevet lidt bedre, vil man helt sikkert opleve mange af de nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer fremhæve...