Et Dragør i balance

Jeg er drevet af troen på det enkelte individs ret til et liv med stor frihed og stræben efter egen lykke, men med et fortsat stort medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

Jeg tror på vækst, økonomi, udvikling, bæredygtighed og innovation som andet end blot politiske mærkesager, men noget vi sammen kan få til at lykkes i praksis. Jeg tror på Dragørs potentiale og kommunens indbyggere.

Dragør er og skal altid være en attraktiv kommune med gode muligheder for børnepasning, skolegang, idræts- og fritidstilbud samt gode kulturtilbud og mulighed for naturskønne oplevelser. Disse ting er nemlig en forudsætning for at trække borgere til kommunen. Det er vigtigt, at Dragør har en bosætning og en infrastruktur, der kan understøtte nuværende og kommende borgere, da det er nøglen til at opretholde og udvikle servicetilbud til alle borgere, og dermed et Dragør i balance.

At argumenter for tiltag, som er godt for klimaet, det er ikke en holdningssag, men en pragmatisk konsekvens af verdens tilstand. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer en positiv udvikling og gode rammer for borgerne i Dragør Kommune med respekt for fremtidige generationer. Vi skal derfor altid have et mindset der tænker i løsninger og muligheder, som skal være bæredygtige – både på kort og på længere sigt.

Dragør Kommune skal fortsat drives med et solidt økonomisk fundament. Men for mig er stigende skatter ikke den naturlige løsning, tværtimod ser jeg gerne at skattetrykket kan reduceres på sigt. Opgaverne skal derfor primært løses med fokus på effektivisering og prioritering inden for de rammer, der også er sat landspolitisk.