En klimaplan i balance

At argumenter for tiltag som er godt for klimaet, det er ikke en holdningssag, men en pragmatisk konsekvens af verdens tilstand.

I Dragør Kommune skal vi turde være ambitiøse på klimaets vegne, og vi skal ikke være bange for at sætte handling bag ord, for det er godt for både klimaet og økonomien. Desuden så skal vi turde tage et lokalt ansvar i en global verden.

Vi skal derfor udarbejde en grundig og ambitiøs klimaplan for 2020-2030 med målsætninger som sammentænkes med de temaer og målsætninger, der indgår i Folketingets nye Klima og Energiaftale fra juni 2020.

Vi skal turde sætte vedvarende energimål med henblik på nedsættelse af forbruget af elektricitet og fjernvarme. Sandheden er nemlig, at den største kilde til CO2 udledning globalt set er afbrænding af kul, olie og gas til el- og varmeproduktion.

Vi skal som kommune bakke op om Folketingets klimamål. Derfor skal vi i 2030 have nedbragt vores CO2 udledningen med 70 pct., og i 2050 skal vi være klimaneutrale. Det er mål, som kræver handling. Og hvis vi effektivt skal nå målsætningerne, skal markedet være med til at drive udviklingen. Derfor ønsker vi i

Venstre at udvikle et bæredygtigt samfund i Dragør Kommune i god overensstemmelse med de overordnede nationale klimamål.

Sidst men ikke mindst, så skal vi med rettidig omhu klimasikre kommunen med en god, forsvarlig og økonomisk håndterbar udbygning af digerne rundt om Dragør Kommune.
Vi skylder vores børn og de efterfølgende generationer at arbejde målrettet på at løse disse udfordringer, hvorfor en stemme på mig vil betyde et ufravigeligt fokus på dette vigtige område.

Har Dragør en klimaplan?

Mandag d. 4. oktober blev aftalen om budgettet for 2022-2025 offentliggjort. En aftale som jeg både som borger, kandidat til KV21 og som medlem af Venstre overordnede set er rimelig tilfreds med, da den indeholder en masse gode elementer. Alle har nogle ønsker, og det...