I Dragør har vi et blomstrene og på mange måder historisk foreningsliv, om det være sig idræt eller foreningsliv i en mere bred forstand. Jeg mener det var historieformidler Palle Lauring der engang udtalte; ”at Danmark er en brugsforening, og foreningerne er nævnt i Grundloven, hvorfor man med rette kan slå fast, at foreningsbegrebet er en unik størrelse i det danske samfund”. Derfor er vore frivillige og vores foreningsliv vigtige at værne om. Det frie foreningsliv, de frivillige og de kulturelle sammenhænge, de skaber, det er nogle unikke grundsten i vores samfund.

Foreningslivet har altid været en stor del af mit liv, både i min barndom, og senere som aktiv DBU fodbolddommer. Jeg dyrker også foreningslivet I Dragør, hvor jeg er medlem af Støtteforeningen for Dragør bio, Dragør Borgerlige Skyttelag og De Dragør Vandhunde.

Kommunens rolle

På et overordnede niveau mener jeg, at det er vigtigt at kommunerne har mulighed for at skabe de bedste rammer for vores foreningsliv. Der skal være frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af fritids- og kulturliv skal sikres af både offentlige og private bidrag.

Kultur og foreningsliv spiller en stor og vigtig rolle i vores samfund og for udviklingen af det demokratiske samfund. Kulturlivet er vigtigt, og det er som tidligere nævnt, på mange måder grundstenen for vores fællesskaber. Der er dog ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem at bruge mange penge på kultur og kvaliteten af kulturen, hvorfor det derfor må det være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan det bedst giver mening at fordele midlerne. Jeg vil dog gerne komme med et lokalt eksempel på, hvor jeg mener det kan give mening rigtig god mening, at Dragør kommune bidrager, nemlig med udbygning og forbedring af saunaforholdene på badeanstalten. Og hvordan Dragør kommune kan bidrage, det vender jeg tilbage til.

Eksempel; De Dragør Vandhunde

De Dragør Vandhunde er en af vores bys mest hurtigst voksende foreninger. Der er pt. 1.000 medlemmer, hvilket skyldes den øget interesse for vinterbadning. Og det er jo fantastisk. Der er bare den udfordring, at lige nu er der over 400 personer som er opført på en venteliste. Dvs. vi har 400 Dragør borgere som ønsker at være en del af De Dragør Vandhundes foreningsliv. Og foreningen vil meget gerne lukke dem ind i fællesskabet, udfordringen er bare at de nuværende forhold på Badeanstalten desværre ikke kan håndtere et samlet medlemstal på +1400 medlemmer.

Derfor har De Dragør Vandhunde kontaktet kommunen, i første omgang for at afsøge hvilke løsningsmuligheder som kommunen ser. Det kunne være en udbygning af saunaen i kvindeområdet (størstedelen af de 400 på venteliste er kvinder) eller etablering af en større fællesauna

Uagtet hvilken løsning man vælger, så vil det kræve at man får øget strømkapaciteten. Men det er kun positivt for kommunen, da disse forhold alligevel har brug for at blive forbedret, så de kan leve op til nutidige krav.

De Dragør vandhunde har allerede tilkendegivet, at foreningen foretrækker en økonomisk løsningsmodel ala den man lavede ved etableringen af de to nuværende saunaer, hvilket vil sige, at foreningen selve bidrager økonomisk, supporteret af div. Fondsmidler. Her ville det måske give mening at også kommunen gav en økonomisk håndsrækning for at støtte det gode foreningsliv, samt vores folkesundhed. Til gengæld bliver det samlede færdige projekt efterfølgende kvit og frit overdraget til kommunen – ligesom tidligere byggerier betalt af foreningen. Sagt på en anden måde, kommunen får et 100 % ejerskab over nogle faciliteter som de kun har betalt en mindre del af, og som til gengæld glæder en stor del af byens borgere. Man kunne også forstille sig at fremtidige udvidelser fx pontoner eller bygninger kunne bruges om sommeren af ALLE Dragørs borgere, ungdomsklubber, skolerne mm.

Hvordan kan Dragør kommune så bidrage til at løse førnævnte udfordring, ja i første omgang skal de til en begyndelse starte med at øge tempoet på deres behandlingstid. Det har i hver fald taget næsten 1,5 år før der er kommet ”hul igennem” til forvaltningen efter at den første ansøgning var blevet taget af bordet uden at kommunen havde givet foreningen besked. Den lange behandlingstid kan vi ikke være bekendt, hverken i dette tilfælde, eller generelt. Det skal vi gøre bedre.

Og så er der den økonomiske del, her mener jeg bestemt også det er i kommunens interesse at støtte projektet økonomisk, hvorfor jeg mener man bør bestræbe sig på at finde midlerne. Og det mener jeg af to årsager, den ene er at kommunen reelt får noget for deres investering, i form af de bygninger som de efterfølgende får overdraget. Den anden årsag – som jeg mener er den vigtigste, er at man her har mulighed for at støtte op om et projekt som kommer til at bidrage til at skabe livsglæde og sammenhold blandt et stort antal af byens borgere.

Vi har brug for at støtte foreningslivet i Dragør så vi hurtigt og effektivt kan støtte de frivillige foreninger. Bør vi fx tilknytte én enkelt person til en ansøgning som kan følge en sag til dørs? Det kunne være et forslag til en løsning. Lad os derfor arbejde for at det skal blive nemt, at give mulighed for foreninger at skabe forandringer der gavner borgere. Lad ikke de frivillige foreninger drukne i administrative processer!

I Venstre vil vi forsat bakke op om det lokale kultur- og foreningsliv, så der fortsat sikres et godt og aktivt lokalt kulturudbud. Og dette projekt er bestemt en af dem, hvorfor det vil have min fulde støtte og opmærksomhed i fremtiden.

 

Med venlig hilsen

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen
Kandidat til KV21 for Venstre